Αθλητική Μοτοσυκλετιστική Λέσχη Χαλκίδας - ΑΜΛΕΧ

Ειδικός Κανονισμός - 1ος ΑΓΩΝΑΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ MOTOCROSS 2015

mx15ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ

Η ΑΜΟΤΟΕ σε συνεργασία με το Αθλητικό Σωματείο ΑΜΛΕΧ διοργανώνει τον 1ο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2015.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή 8 Μαρτίου, στην πίστα Motocross Πει Δοκού του Δήμου Χαλκιδέων.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης, και:
-τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του
-τον γενικό κανονισμό αγώνων Motocross
-την προκήρυξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2015
-τον παρόντα ειδικό κανονισμό
-τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν θα εκδοθούν.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: KYPIΛΛOΣ ΘANAΣHΣ
Μέλη: 1)TPIKAΣ ΓEΩPΓIOΣ, 2) PIΓKOΣ XPIΣTOΦOPOΣ, 3) TPIKAΣ KΩNΣTANTINOΣ

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Πρόεδρος Αγωνοδικών: KAPAMANTOYΛAΣ XAPHΣ
Παρατηρητής: ΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
Αγωνοδίκης: ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, MΠAΔA - MANΩΛAKH ΣTEΛΛA
Αλυτάρχης: ΦIΣKATΩPHΣ KΩNΣTANTINOΣ
Τεχνικός Έφορος: AΘHNAIOΣ TAΣOΣ
Γραμματεία: KATΩΛH ΦΩTEINH, KYPIΛΛOΣ ΠANAΓIΩTHΣ
Έκδοση Αποτελεσμάτων: Iron Team
Ιατρός Αγώνα: INTERSALONICA
Πληροφορίες: amotoe.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Έναρξη εγγραφών: Τρίτη 2 Μαρτίου 2015
Λήξη εγγραφών: Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015 (00:00)
Έλεγχος εξακρίβωσης: Σάββατο 7 Μαρτίου από 08:00 έως 11:00
Tεχνικός έλεγχος: Σάββατο 7 Μαρτίου από 08:00 έως 11:00
Ενημέρωση αγωνιζομένων: Σάββατο 7 Μαρτίου ώρα 10:30 στον χώρο της πίστας
Εναρξη ελεύθερων δοκιμών: Σάββατο 7 Μαρτίου ώρα 09:00 & Κυριακή 8 Μαρτίου ώρα 09:50
Εναρξη κατατακτήριων δοκιμών: Σάββατο 7 Μαρτίου ώρα 12:40
Εναρξη αγώνων Κυριακής 8 Μαρτίου: 11:00
Δημοσίευση αποτελεσμάτων: Κυριακή 8 Μαρτίου ώρα 15:25
Απονομή επάθλων: Κυριακή 8 Μαρτίου ώρα 16:00
Το πλήρες ωράριο ακολουθεί στο τέλος του Ειδικού Κανονισμού

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ

- Δικαίωμα συμμετοχής στον Αγώνα έχουν οι κάτοχοι ισχύοντος αθλητικού δελτίου της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε, για το έτος 2015
- Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 75 ευρώ για τις κατηγορίες ΜΧ1-ΜΧ2-OPEN-QUAD και στα 40 € για τις κατηγορίες ΜΧ2Τ – ΜΧ65 – ΜΧ85. Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές, επιβαρύνονται με 20 ευρώ επιπλέον. Το παράβολο επιστρέφεται μόνο αν ο αγώνας αναβληθεί ή ματαιωθεί. Επιστροφές συμμετοχών θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης από τους αγωνιζομένους μέχρι Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015. Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η μοτοσυκλέτα ή ο αθλητής δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, μετά από απόφαση των αγωνοδικών, η συμμετοχή θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κατηγορία που πραγματικά ανταποκρίνεται.

ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι κατηγορίες του αγώνα είναι οι εξής:

ΜΧ1/250 Μοτοσυκλέτες 175-250κ.ε. 2Τ και 290-450κ.ε. 4Τ, αθλητές 16 ετών και άνω – λευκά φόντα/μαύροι αριθμοί.

ΜΧ2/125 Μοτοσυκλέτες έως 144κ.ε. 2Τ, 175-250κ.ε 4Τ, αθλητές 15 ετών και άνω – μαύρα φόντα/λευκοί αριθμοί.

ΜΧ2Τ Μοτοσυκλέτες έως 144κ.ε. 2Τ, αθλητές 14-18 ετών – μαύρα φόντα, λευκοί αριθμοί, η κατηγορία θα διεξάγεται ταυτόχρονα με την ΜΧ2 κατηγορία, με ξεχωριστή βαθμολογία και ξεχωριστές απονομές ανά αγώνα. Επίσης θα συμμετέχει βαθμολογικά και στην ΜΧ2 .

MX 65 Μοτοσυκλέτες έως 65κ.ε., αθλητές 8 ετών έως 12 ετών - μαύρα φόντα/λευκοί αριθμοί.

MX 85 Μοτοσυκλέτες έως 85κ.ε. 2Τ και, έως 150κ.ε 4Τ (τροχοί 16’’-19’’), αθλητές 11 ετών έως 15 ετών – λευκά φόντα/μαύροι αριθμοί.

ΟΡΕΝ Μοτοσυκλέτες έως 500κ.ε. 2Τ και έως 650κ.ε. 4Τ, αθλητές 36 ετών και άνω – κίτρινα φόντα/μαύροι αριθμοί.

ΑΡΘΡΟ 4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

- Οι αναβάτες (ή οι συνοδοί τους), που θα συμμετάσχουν στον αγώνα πρέπει να παρουσιαστούν με τις μοτοσυκλέτες τους και το κράνος τους στον έλεγχο εξακρίβωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα.

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Η ενημέρωση των αγωνιζομένων, θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Η παρουσία των αγωνιζομένων αθλητών, κρίνεται απαραίτητη.

ΑΡΘΡΟ 6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΕΠΑΘΛΑ

-Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνεται στον χώρο της πίστας (στην Γραμματεία του αγώνα) 10’ μετά το σήμα τερματισμού των δοκιμών ή των αγώνων.
Οι απονομές στους διακριθέντες θα γίνουν, όλες μαζί στο τέλος των αγώνων της Κυριακής και θα αφορούν τον αγώνα συνολικά (μια απονομή σε κάθε κατηγορία με βάση την συνολική βαθμολογία του κάθε αθλητή στα 2 σκέλη του αγώνα (σύμφωνα και με την προκήρυξη). Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι:
Στον 1ο-2ο-3ο κάθε κατηγορίας κύπελλο, στον 4ο, 5ο,6ο μετάλλιο.

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

-Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα. Το κόστος της ένστασης είναι ίσο με το παράβολο συμμετοχής, ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παράβολου συμμετοχής.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται:
-για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το αργότερο 30 λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης.
-κατά των αποτελεσμάτων εντός 30 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών.
-για τεχνικούς λόγους εντός 30 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα.
Κάθε αναβάτης είναι υπεύθυνος για την συμπεριφορά κάθε προσώπου που τον συνοδεύει ή έχει σχέση μαζί του άμεση ή έμμεση καθώς και τα μέλη της αγωνιστικής του ομάδας, κατά την διάρκεια των δοκιμών και του αγώνα. Προσοχή η όποια απαράδεκτη συμπεριφορά αυτών μπορεί να θέσει τον αναβάτη σε κίνδυνο να δεχθεί ποινή αποκλεισμού.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Μετά την διάβαση από την υπερυψηλή γέφυρα στην είσοδο της πόλης, ακολουθείτε τις δημοτικές πινακίδες προς "Πίστα Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Motocross) Δήμου Χαλκιδέων". Η κατεύθυνση είναι προς την Β. Εύβοια.
Συντεταγμένες GPS: 38’’29’07 83 Βόρεια & 23’’39’28 30 Ανατολικά

Από Αθήνα προς Πίστα: https://goo.gl/maps/IT8bf

ΔΙΑΜΟΝΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Ξενοδοχεία & Ειδικές Προσφορές για τις ανάγκες της διοργάνωσης του αγώνα

Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι να αναφέρουν ότι πρόκειται για τον αγώνα Motocross της ΑΜΛΕΧ για να λάβουν τις ειδικές τιμές.

BEST WESTERN LUCY HOTEL 4* | 22210-23831-5 | Παραλία Χαλκίδας | http://www.lucy-hotel.gr/

 • Τιμή Μονόκλινου 50,00€
 • Τιμή δικλινου 60,00€
 • Τιμή Τρικλινου 74,00€
 • Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται όλοι οι νόμιμοι φόροι & πλούσιο πρωινό από μπουφέ (Πιστοποίηση Ελληνικό Πρωινό / www.greekbreakfast.gr)

PALIRIA HOTEL 3* | 22210-28001 | Παραλία Χαλκίδας | http://www.paliria-hotel.gr/

 • Τιμή Μονόκλινου 45/40/38€
 • Τιμή δικλινου 50/45/40€
 • Τιμή Τρικλινου 65/60/55€
 • Η τιμή εξαρτάται από την θέα: Φάτσα Θάλασσα/Πλάι Θάλασσα/Πόλη
 • Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται πρωινό

JOHNS HOTEL 3* | 22210-25486 | Παραλία Χαλκίδας | http://www.johnshotel.com.gr/

 • Τιμή Μονόκλινου 30,00€
 • Τιμή δικλινου 35,00€
 • Τιμή Τρικλινου 45,00€
 • Τιμή Τετράκλινου 55,00€
 • Οι παραπάνω τιμές είναι χωρίς πρωινό. Το πρωινό δεν είναι υποχρεωτικό και κοστίζει 5€ ανά άτομο
 • + Υπόγειο Parking Περιορισμένων θέσεων

KENTRIKON HOTEL 2* | 22210-22375 | Παραλία Χαλκίδας | http://www.hotel-kentrikon.com/

 • Τιμή Μονόκλινου 30,00€ - 33,00€
 • Τιμή δικλινου 35,00€ - 40,00€
 • Τιμή Τρικλινου 48,00€ - 57,00€
 • (τιμή χωρίς πρωινό - τιμή με πρωινό)

HARA HOTEL 2* | 22210-76305-6 | Καραμπαμπας(απεναντι) | http://www.harahotel.gr/

 • Τιμή Μονόκλινου 35,00€
 • Τιμή δικλινου 45,00€
 • Τιμή Τρικλινου 55,00€
 • Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται πρωινό

MORFEAS HOTEL 1* | 22210-24703 | Καραμπαμπας(απεναντι) | http://www.hotelmorfeas.gr/

 • Τιμή Μονόκλινου 25,00€
 • Τιμή δικλινου 35,00€
 • Τιμή Τρικλινου 45,00€
 • Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται πρωινό

ALMIRA MARE HOTEL 4* | 22210-97100 | Αγιος Μηνας-Δροσια | http://www.almiramare.gr/

 • Τιμή Μονόκλινου 45,00 €
 • Τιμή δικλίνου 58,00 €
 • Τιμή Τρικλίνου 68,00 €
 • Τιμή Τετράκλινου 78,00 €
 • Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται το πρωινό

Avantis Suites Hotel 4* | 22290-64004 | Ερέτρια | www.avantis-hotel.gr

 • Τιμή Μονόκλινου Studio 30,00 €
 • Τιμή δικλίνου Studio 40,00 €
 • Τιμή Τρικλίνου Studio 50,00 €
 • Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται πλούσιο πρωινό
 • Ειδικά για την διοργάνωση προσφέρεται στους διαμένοντες Χαλαρωτικό Μασάζ 40min μόνο 20 €

HOTEL LEYKANTI 22210-51875 | Παραλία Λευκαντί | http://www.hotel-lefkadi.gr/

 • Τιμή Μονόκλινου 25,00 €
 • Τιμή δικλίνου 30,00 €
 • Τιμή Τρικλίνου 40,00 €
 • + Πρωινό προαιρετικά 5 €

Hotel Philoxenia 22210-53615 | Παραλία Λευκαντί | http://www.hotelphiloxenia.eu/

 • Τιμή Μονόκλινου ΒΒ 30,00 €
 • Τιμή δικλίνου ΒΒ 38,00 €
 • Τιμή Τρικλίνου ΒΒ 48,00 € εάν είναι ενήλικας
 • Τιμή Τρικλίνου ΒΒ 45,00 € εάν είναι παιδί έως 12 ετών
 • Παιδιά έως 6 ετών δωρεάν

ΚΥΜΑΤΑ ενοικ. Δωματια | 22210-74724 | Παραλία Χαλκίδας | http://www.kimata.com.gr

 • Τιμή Μονόκλινου 30,00€
 • Τιμή δικλινου 35,00€
 • Τιμή Τρικλινου 40,00€
 • Χωρίς Πρωινό. Δυνατότητα Καφέ.

Ωράριο Αγώνα

ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ MOTOCROSS

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΩΡΑ - ΧΡΟΝΟΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

08:00 - 11:00 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
10:50 OPEN ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
11:00 15' OPEN ΕΛΕΥΘΕΡΑ
11:10 ΜΧ65 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
11:20 15' ΜΧ65 ΕΛΕΥΘΕΡΑ
11:30 ΜΧ85 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
11:40 15' ΜΧ85 ΕΛΕΥΘΕΡΑ
11:50 ΜΧ2 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
12:00 15' ΜΧ2 ΕΛΕΥΘΕΡΑ
12:10 ΜΧ1 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
12:20 15' ΜΧ1 ΕΛΕΥΘΕΡΑ
12:30 OPEN ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
12:40 15' OPEN ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
12:50 ΜΧ65 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
13:00 15' ΜΧ65 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
13:10 ΜΧ85 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
13:20 15' ΜΧ85 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
13:30 ΜΧ2 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
13:40 15' ΜΧ2 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
13:50 ΜΧ1 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
14:00 15' ΜΧ1 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
14:50 OPEN ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
OPEN Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
15:05 15' +2 ΓΥΡΟΙ OPEN Α' ΣΚΕΛΟΣ
15:20 ΜΧ2 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
15:30 15' ΜΧ2 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
15:40 ΜΧ1 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
15:50 15' ΜΧ1 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
16:00 ΜΧ 65 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ 65 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
16:15 12'+ 2 ΓΥΡΟΙ ΜΧ 65 Α' ΣΚΕΛΟΣ
16:25 ΜΧ 85 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ 85 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
16:35 15' + 2 ΓΥΡΟΙ ΜΧ 85 Α' ΣΚΕΛΟΣ

ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ MOTOCROSS

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΩΡΑ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

8:50 MX2 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
9:00 15' MX2 ΕΛΕΥΘΕΡΑ
9:10 MX1 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
9:20 15' MX1 ΕΛΕΥΘΕΡΑ
9:30 MX65 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
9:40 15' MX65 ΕΛΕΥΘΕΡΑ
9:50 MX85 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
10:00 15' MX85 ΕΛΕΥΘΕΡΑ
10:10 OPEN ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
10:20 15' OPEN ΕΛΕΥΘΕΡΑ
10:45 ΜΧ2 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ2 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
11:00 25'+2 ΓΥΡΟΙ ΜΧ2 Α' ΣΚΕΛΟΣ
11:25 ΜΧ1 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ1 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
11:40 25'+2 ΓΥΡΟΙ ΜΧ1 Α' ΣΚΕΛΟΣ
12:05 ΜΧ 65 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
12:15 ΜΧ 65 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
12:20 12'+2 ΓΥΡΟΙ ΜΧ 65 Β' ΣΚΕΛΟΣ
12:35 ΜΧ 85 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ 85 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
12:50 15'+ 2 ΓΥΡΟΙ ΜΧ 85 Β' ΣΚΕΛΟΣ
13:10 OPEN ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
OPEN Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
13:25 15' + 2 ΓΥΡΟΙ OPEN Β' ΣΚΕΛΟΣ
13:45 ΜΧ2 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ2 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
14:00 25'+ 2 ΓΥΡΟΙ ΜΧ2 Β' ΣΚΕΛΟΣ
14:30 ΜΧ1 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ1 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
14:45 25' + 2 ΓΥΡΟΙ ΜΧ1 Β' ΣΚΕΛΟΣ
16:00 ΑΠΟΝΟΜΕΣ

eventfinished

Αποτελεσματα Αγωνα Πανελληνιου MX 2015

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΔΙΑΜΟΝΗ | ΩΡΑΡΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 - ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 11:00

ΠΙΣΤΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΠΕΙ ΔΟΚΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΑ: https://goo.gl/maps/IT8bf

Xalkida080215

30xronia

Newsletter