Αθλητική Μοτοσυκλετιστική Λέσχη Χαλκίδας - ΑΜΛΕΧ

Ειδικός Κανονισμός - 4ος ΑΓΩΝΑΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ MOTOCROSS 2016

ΑΡΘΡΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ

Το Αθλητικό Σωματείο AΜΛΕΧ Χαλκίδας Α.Σ. μετά από έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ  διοργανώνει τον 4ο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2016.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 23 και 24 Απριλίου 2016, στην πίστα Motocross Πέι Δοκού Χαλκίδας

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης, και:mx2016 round4

  • τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του
  • τον γενικό κανονισμό αγώνων Motocross
  • την προκήρυξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2016
  • τον παρόντα ειδικό κανονισμό
  • τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν θα εκδοθούν.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Κύριλλος Θανάσης

Μέλη: Μανωλάκης Γιάννης, Αφράτη Ράνια, Τρίκας Γιώργος

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Πρόεδρος Αγωνοδικών: Καραμάντουλας Χάρης

Αγωνοδίκης: Μανωλάκη Στέλλα, Ρίγκος Χριστόφορος

Αλυτάρχης: Αθηναίος Τάσος

Τεχνικός Έφορος: Κατέβας Αντώνης, Παππάς χρήστος

Γραμματεία: Κύριλλος  Παναγιώτης,  Κατώλη Φωτεινή

Έκδοση Αποτελεσμάτων: Iron team

Ιατρός Αγώνα: INTERSALONICA

Πληροφορίες:         amotoe.gr, amlex.gr

Τηλ.:           6936111991 Μανωλάκης Γιάννης  (μόνο για έκτατη ανάγκη)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Έναρξη εγγραφών: Παρασκευή 15/4/2016
Λήξη εγγραφών: Πέμπτη 21/4/2016
Έλεγχος εξακρίβωσης: Σάββατο 23/4/2016 από 08:00 έως 10:30
Τεχνικός έλεγχος: Σάββατο 23/4/2016 από 08:00 έως 10:30
Ενημέρωση αγωνιζομένων: Σάββατο 23/4/2016 10:30 στον χώρο της πίστας
Έναρξη ελεύθερων δοκιμών: Σάββατο 23/4/2016 11:00 & Κυριακή 24/4/2016 09:50
Έναρξη κατατακτήριων δοκιμών: Σάββατο 23/4/2016 13:00
Έναρξη αγώνων Κυριακής 24/4/2016 11:10
Δημοσίευση αποτελεσμάτων: Κυριακή 24/4/2016 ώρα 16:30
Απονομή επάθλων: Κυριακή 24/4/2016 ώρα 17:00

Το πλήρες ωράριο ακολουθεί στο τέλος του Ειδικού Κανονισμού

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ

- Δικαίωμα συμμετοχής στον Αγώνα έχουν οι κάτοχοι ισχύοντος αθλητικού δελτίου της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε, για το έτος 2016
- Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται:
α) στα 75 € για τις κατηγορίες ΜΧ1-ΜΧ2-OPEN-QUAD και θα καταβάλλεται σε δυο δόσεις. Η πρώτη δόση (40 ευρώ) ηλεκτρονικά κατά την δήλωση συμμετοχής στο ηλεκτρονικό σύστημα της
ΑΜΟΤΟΕ και η δεύτερη δόση κατά την προσέλευση του αθλητή στον έλεγχο εξακρίβωσης και
β) στα 5 € για τις κατηγορίες ΜΧ2Τ – ΜΧ65 – ΜΧ85 και θα καταβάλλεται ηλεκτρονικά κατά την δήλωση συμμετοχής στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΑΜΟΤΟΕ.

Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές, επιβαρύνονται με 20 ευρώ επιπλέον.
Το ποσό του παραβόλου επιστρέφεται μόνο αν ο αγώνας αναβληθεί ή ματαιωθεί. Επιστροφές συμμετοχών θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης από τους αγωνιζομένους μέχρι Παρασκευή 22 Απριλίου 2016.
- Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η μοτοσυκλέτα ή ο αθλητής δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, μετά από απόφαση των αγωνοδικών, η συμμετοχή θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κατηγορία που πραγματικά ανταποκρίνεται.

ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι κατηγορίες του αγώνα είναι οι εξής:

ΜΧ1/250 μοτοσυκλέτες 175-250κ.ε. 2Τ και 290-450κ.ε. 4Τ, αθλητές 16 ετών και άνω – λευκά φόντα/μαύροι αριθμοί
ΜΧ2/125 μοτοσυκλέτες έως 144κ.ε. 2Τ, 175-250κ.ε 4Τ, αθλητές 15 ετών και άνω – μαύρα φόντα/λευκοί αριθμοί.
ΜΧ2Τ μοτοσυκλέτες έως 144κ.ε. 2Τ, αθλητές 14-18 ετών – μαύρα φόντα, λευκοί αριθμοί, η κατηγορία θα διεξάγεται ταυτόχρονα με την ΜΧ2 κατηγορία, με ξεχωριστή βαθμολογία και ξεχωριστές απονομές ανά αγώνα. Επίσης θα συμμετέχει βαθμολογικά και στην ΜΧ2 .
MX 65 μοτοσυκλέτες έως 65κ.ε., αθλητές 8 ετών έως 12 ετών - μαύρα φόντα/λευκοί αριθμοί.
MX 85 μοτοσυκλέτες έως 85κ.ε. 2Τ και, έως 150κ.ε 4Τ (τροχοί 16’’-19’’), αθλητές 12 ετών έως 15 ετών – λευκά φόντα/μαύροι αριθμοί.
ΟΡΕΝ μοτοσυκλέτες έως 500κ.ε. 2Τ και έως 650κ.ε. 4Τ, αθλητές 36 ετών και άνω – κίτρινα φόντα/μαύροι αριθμοί.
QUAD μοτοσικλέτες, με συμπλέκτη και κιβώτιο ταχυτήτων, 300 – 550κ.εκ 2Τ&4Τ, αθλητές άνω των 16 ετών – κόκκινα φόντα/λευκοί αριθμοί

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Ο αγώνας θα γίνει στην Πίστα Motocross Πέι Δοκού Χαλκίδας η οποία έχει μήκος 1600 μ, ελάχιστο πλάτος 8 μ, είναι αριστερόστροφη,  χωμάτινη εμπλουτισμένη με άμμο.

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Οι αναβάτες (ή οι συνοδοί τους), που θα συμμετάσχουν στον αγώνα πρέπει να παρουσιαστούν με τις μοτοσυκλέτες τους και το κράνος τους στον έλεγχο εξακρίβωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα.

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Η ενημέρωση των αγωνιζομένων, θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Η παρουσία των αγωνιζομένων αθλητών, κρίνεται απαραίτητη.

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΕΠΑΘΛΑ

- Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνεται στον χώρο της πίστας (στην Γραμματεία του αγώνα) 10’ μετά το σήμα τερματισμού των δοκιμών ή των αγώνων.

- Οι απονομές στους διακριθέντες θα γίνουν, όλες μαζί στο τέλος των αγώνων της Κυριακής και θα αφορούν τον αγώνα συνολικά (μια απονομή σε κάθε κατηγορία με βάση την συνολική βαθμολογία του κάθε αθλητή στα 2 σκέλη του αγώνα (σύμφωνα και με την προκήρυξη). Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι:

Στον 1ο-2ο-3ο κάθε κατηγορίας κύπελλο, στον 4ο, 5ο,6ο μετάλλιο.

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα. Το κόστος της ένστασης είναι ίσο με το παράβολο συμμετοχής, ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παράβολου συμμετοχής. Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

  • για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το αργότερο 30 λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης.
  • κατά των αποτελεσμάτων εντός 30 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών.
  • για τεχνικούς λόγους εντός 30 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα.

Κάθε αναβάτης είναι υπεύθυνος για την συμπεριφορά κάθε προσώπου που τον συνοδεύει ή έχει σχέση μαζί του άμεση ή έμμεση καθώς και τα μέλη της αγωνιστικής του ομάδας, κατά την διάρκεια των δοκιμών και του αγώνα. Προσοχή η όποια απαράδεκτη συμπεριφορά αυτών μπορεί να θέσει τον αναβάτη σε κίνδυνο να δεχθεί ποινή αποκλεισμού.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Μετά την διάβαση από την υψηλή γέφυρα στην είσοδο της πόλης, ακολουθείτε τις δημοτικές πινακίδες προς “Πίστα Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Motocross) Δήμου Χαλκιδέων”. Η κατεύθυνση είναι προς την Β. Εύβοια.

Συντεταγμένες GPS: Latitude: 38.48529, Longtude: 23.67226

Διαδρομή από Αθήνα προς Πίστα: https://goo.gl/maps/IT8bf

ΔΙΑΜΟΝΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

BESTWESTERNLUCYHOTEL 4* | 22210-23831-5 | Παραλία Χαλκίδας |http://www.lucy-hotel.gr

PALIRIAHOTEL3* | 22210-28001 | Παραλία Χαλκίδας |http://www.paliria-hotel.gr

JOHNS HOTEL 3* | 22210-25486 | Παραλία Χαλκίδας | http://www.johnshotel.com.gr

KENTRIKON HOTEL 2* | 22210-22375 | Παραλία Χαλκίδας | http://www.hotel-kentrikon.com

HARA HOTEL 2* | 22210-76305-6 | Καραμπαμπας (απεναντι) | http://www.harahotel.gr

MORFEAS HOTEL 1* | 22210-24703 | Καραμπαμπας (απεναντι) | http://www.hotelmorfeas.gr

ALMIRA MARE HOTEL 4* | 22210-97100 | Αγιος Μηνας-Δροσια | http://www.almiramare.gr

Avantis Suites Hotel 4* | 22290-64004 | Ερέτρια |www.avantis-hotel.gr

HOTEL LEYKANTI 22210-51875 | Παραλία Λευκαντί | http://www.hotel-lefkadi.gr/

Hotel Philoxenia 22210-53615 | Παραλία Λευκαντί | http://www.hotelphiloxenia.eu/

ΚΥΜΑΤΑ ενοικ. Δωματια | 22210-74724 | Παραλία Χαλκίδας | http://www.kimata.com.gr

Καλό αγώνα και καλή διασκέδαση σε αθλητές υποστηρικτές και θεατές.

Σας περιμένουμε!!!

ΑΜΛΕΧ Α.Σ. – ΑΜΟΤΟΕ

ΩΡΑΡΙΟ ΑΓΩΝΑ

4ος Αγώνας Πανελληνίου Πρωταθλήματος MOTOCROSS

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Κατηγορία   Ώρα Χρόνος
  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 8:00 – 10:30  
OPEN ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 10:50  
OPEN ΕΛΕΥΘΕΡΑ 11:00 15'
ΜΧ1 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 11:10  
ΜΧ1 ΕΛΕΥΘΕΡΑ 11:20 15'
ΜΧ2 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 11:30  
ΜΧ2 ΕΛΕΥΘΕΡΑ 11:40 15'
ΜΧ65 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 11:50  
ΜΧ65 ΕΛΕΥΘΕΡΑ 12:00 15'
ΜΧ85 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 12:10  
ΜΧ85 ΕΛΕΥΘΕΡΑ 12:20 15'
QUAD ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 12:40  
QUAD ΕΛΕΥΘΕΡΑ 12:50 15'
ΟΡΕΝ ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 13:00  
ΟΡΕΝ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ 13:10 15'
ΜΧ1 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 13:20  
ΜΧ1 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ 13:30 20'
ΜΧ2 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 13:45  
ΜΧ2 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ 13:55 20'
ΜΧ65 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 14:10  
ΜΧ65 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ 14:20 15'
ΜΧ85 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 14:30  
ΜΧ85 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ 14:40 15’
QUAD ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 15:00  
QUAD ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ 15:10 15’
OPEN ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 15:20  
OPEN Γ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ    
OPEN Α’ ΣΚΕΛΟΣ 15:35 15’ + 2 ΓΥΡΟΙ
MX1 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ    
MX1 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ 16:05 20’
MX2 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 16:20  
MX2 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ 16:30 20’
MX65 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 16:45  
MX65 Γ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ    
MX65 Α’ ΣΚΕΛΟΣ 17:00 12’ + 2 ΓΥΡΟΙ
MX85 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 17:15  
MX85 Γ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ    
MX85 Α’ ΣΚΕΛΟΣ 17:30 15’ + 2 ΓΥΡΟΙ
QUAD ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 17:50  
QUAD Γ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ    
QUAD Α’ ΣΚΕΛΟΣ 18:05 15’ + 2 ΓΥΡΟΙ

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Κατηγορία   Ώρα Χρόνος
QUAD ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 8:50  
QUAD ΕΛΕΥΘΕΡΑ 9:00 15'
MX2 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 9:10  
MX2 ΕΛΕΥΘΕΡΑ 9:20 15'
MX1 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 9:30  
MX1 ΕΛΕΥΘΕΡΑ 9:40 15'
MX65 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 9:50  
MX65 ΕΛΕΥΘΕΡΑ 10:00 15'
MX85 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 10:10  
MX85 ΕΛΕΥΘΕΡΑ 10:20 15'
OPEN ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 10:30  
OPEN ΕΛΕΥΘΕΡΑ 10:40 15’
ΜΧ2 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 11:05  
ΜΧ2 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ    
ΜΧ2 Α' ΣΚΕΛΟΣ 11:20 25'+2 ΓΥΡΟΙ
MX1 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 11:50  
MX1 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ    
MX1 Α' ΣΚΕΛΟΣ 12:05 25'+2 ΓΥΡΟΙ
ΜΧ 65 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 12:35  
ΜΧ 65 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ    
ΜΧ 65 Β' ΣΚΕΛΟΣ 12:50 12'+ 2 ΓΥΡΟΙ
ΜΧ 85 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 13:05  
ΜΧ 85 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ    
ΜΧ 85 Β' ΣΚΕΛΟΣ 13:20 15' + 2 ΓΥΡΟΙ
OPEN ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 13:40  
OPEN Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ    
OPEN Β' ΣΚΕΛΟΣ 13:50 15'+ 2 ΓΥΡΟΙ
QUAD ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 14:20  
QUAD Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ    
QUAD Β' ΣΚΕΛΟΣ 14:35 15' + 2 ΓΥΡΟΙ
ΜΧ2 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 14:55  
ΜΧ2 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ    
ΜΧ2 B' ΣΚΕΛΟΣ 15:10 25’ + 2 ΓΥΡΟΙ
MX1 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 15:40  
MX1 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ    
MX1 B' ΣΚΕΛΟΣ 15:55 25’ + 2 ΓΥΡΟΙ
  ΑΠΟΝΟΜΕΣ 17:10  

eventfinished

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΔΙΑΜΟΝΗ | ΩΡΑΡΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 & ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 - ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 11:00

ΠΙΣΤΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΠΕΙ ΔΟΚΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΑ: https://goo.gl/maps/IT8bf

mx2016 round4

30xronia

Newsletter